Chung

Phiên bản hiện tại là 6.23.1
Yasuo

Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Yasuo đi đường giữa...

Rengar

Trang bị khởi đầu 1041,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Rengar đi rừng mùa 7...

Cassiopeia

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Cassiopeia AP đi đường...

Caitlyn

Trang bị khởi đầu 1055,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Caitlyn AD xạ thủ mùa 7...

Ahri

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Ahri đường giữa mùa...

Anivia

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Anivia đường giữa mùa...

Riven

Trang bị khởi đầu 1036,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Riven TOP mùa 7 của Box...

Katarina

Trang bị khởi đầu 1054,2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Katarina sức mạnh phép...

Evelynn

Trang bị khởi đầu 1039,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Evelynn đi rừng mùa 7...

Zed

Trang bị khởi đầu 1036,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Zed mùa 7 của 1 số...

Jhin

Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jhin AD của C9 Sneaky...

Ivern

Trang bị khởi đầu 1031,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Ivern đi rừng mùa 7 của...

Renekton

Trang bị khởi đầu 3340,1054,2003 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Renekton TOP đường trên...

Urgot

Trang bị khởi đầu 1036,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Urgot AD xạ thủ mùa 7...

Diana

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Diana AP sức mạnh phép...

MasterYi

Mình xin giới thiệu với các bạn cách lên đồ Master Yi đi Rừng của Cowsep khi đánh tại server Việt Nam Xem video tại...

Karma

Trang bị khởi đầu 3303,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Karma SP hỗ trợ mùa 7...

Poppy

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Poppy TOP đường trên mùa 7...

Ezreal

Trang bị khởi đầu 1055,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Ezreal AD xạ thủ mùa 7...

Zyra

Trang bị khởi đầu 3303,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Zyra SP hỗ trợ mùa 7...