Chung

Hướng dẫn lên đồ Yasuo MID của Faker mùa 6
Yasuo
Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Faker mùa 6. - Nâng...
Hướng dẫn lên đồ Maokai TOP TANK mùa 6 (SKT...
Maokai
Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Maokai của SKT Duke tại vòng...
Hướng dẫn lên đồ Leesin của MickeyGod mùa 6
LeeSin
Item bắt đầu 1041,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Leesin của MickeyGod mùa 6. -...
Hướng dẫn lên đồ Zed của Faker mùa 6
Zed
Item bắt đầu 1036,3340,2031 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT T1 Faker mùa 6. -...
Hướng dẫn lên đồ Trundle TOP mùa 6 (SKT Duke)
Trundle
Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Trundle TOP mùa 6 của SKT Duke tại...
Hướng dẫn lên đồ Hecarim đi rừng mùa 6...
Hecarim
Trang bị khởi đầu 1039,2031,3340 Hecarim đi rừng của SofM tại rank thách đấu hàn quốc. Tuy chưa xuất hiện trong...
Hướng dẫn lên đồ Riven MID của Faker mùa 6
Riven
Item bắt đầu 1083,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Faker mùa 6. - Nâng...
Hướng dẫn lên đồ Ekko TOP Tank mùa 6 (SKT Duke)
Ekko
Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Ekko TOP Tank mùa 6 của SKT Duke...
Hướng dẫn lên đồ Tryndamere mùa 6
Tryndamere
Item bắt đầu 1029,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Tryndamere của người chơi...
Hướng dẫn lên đồ Jayce TOP CKTG mùa 6 của...
Jayce
Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jayce TOP tại Chung Kết...
Hướng dẫn lên đồ Alistar SP mùa 6 (RNG Mata)
Alistar
Trang bị bắt đầu 2009,3302,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Alistar SP mùa 6 của RNG...
Hướng dẫn lên đồ Jax TOP của Duke mùa 6
Jax
Item bắt đầu 2033,3340,2003 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT T1 Duke mùa 6 phiên...
Hướng dẫn lên đồ Jinx AD của Pilot mùa 6
Jinx
Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jinx của Pilot mùa 6. - Nâng...
Hướng dẫn lên đồ Nidalee rừng Peanut mùa 6
Nidalee
Item bắt đầu 1041,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Nidalee đi rừng của Peanut...
Hướng dẫn lên đồ Soraka SP mùa 6 của SKT Wolf
Soraka
Trang bị khởi đầu 3303,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Soraka SP mùa 6 của SKT...
Hướng dẫn lên đồ Jax Rừng mùa 6
Jax
Item bắt đầu 1041,3340,2031 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của người chơi Bắc Mỹ...
Hướng dẫn lên đồ Corki AD của Rekkles mùa 6
Corki
Item bắt đầu 1055,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Corki của Rekkles mùa 6. -...
Hướng dẫn lên đồ Karma SP mùa 6 (SKT Wolf)
Karma
Trang bị khởi đầu 3303,3340,2009 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Karma SP mùa 6 của SKT...
Hướng dẫn lên đồ Riven Box Box mùa 6
Riven
Lối đánh của Box Box khá hổ báo và thường có những pha lật kèo nên anh thường lên Dame là chính Tùy vào tình...
Hướng dẫn lên đồ Garen TOP mùa 6
Garen
Item bắt đầu 1029,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Garen của người chơi rank...