Chung

Phiên bản hiện tại là 7.1.1
Vladimir Đồng Hồ Cát ZhonyaTrượng Pha Lê RylaiDi Thư CổGiày Pháp SưGiáp Tâm LinhTrượng Hư Vô

Trang bị khởi đầu 1054,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Vladimir AP pháp sư MID...

Chogath Di Thư CổMũ Phù Thủy RabadonVọng Âm của LudenTrượng Hư VôĐồng Hồ Cát ZhonyaGiày Bạc

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Cho'Gath AP pháp sư MID...

Heimerdinger Trượng Pha Lê RylaiGiày Pháp SưMặt Nạ Đọa Đầy LiandryMũ Phù Thủy RabadonĐồng Hồ Cát ZhonyaTrượng Hư Vô

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Heimerdinger AP pháp sư MID...

Heimerdinger Giày Pháp SưTrượng Pha Lê RylaiThông Đạo Zz'rotMặt Nạ Đọa Đầy LiandryKhông có dữ liệuĐồng Hồ Cát Zhonya

Trang bị khởi đầu 1056,3340,2003 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Heimerdinger TOP đường...

Ryze Giày Khai Sáng IoniaQuyền Trượng Đại Thiên SứTrượng Hư VôMũ Phù Thủy RabadonGậy Đầu LâuTrượng Trường Sinh

Trang bị khởi đầu 1027,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Ryze AP pháp sư MID...

Ziggs Song Kiếm Tai ƯơngVọng Âm của LudenQuỷ Thư MorelloTrượng Hư VôGiày Pháp SưMũ Phù Thủy Rabadon

Trang bị khởi đầu 1056,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Ziggs AD xạ thủ BOT...

Zilean Giày Khai Sáng IoniaTrượng Trường SinhTrượng Hư VôMũ Phù Thủy RabadonQuỷ Thư MorelloĐồng Hồ Cát Zhonya

Trang bị khởi đầu 1056,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Zilean AP pháp sư MID...

Karthus Đồng Hồ Cát ZhonyaMũ Phù Thủy RabadonĐồng Hồ Cát ZhonyaGiày Pháp SưTrượng Hư VôGậy Đầu Lâu

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Karthus AP pháp sư MID...

Soraka Hòm Bảo Hộ của MikaelKhông có dữ liệuDây Chuyền Iron SolariHồng Ngọc Tỏa Sáng Giày BạcThông Đạo Zz'rot

Trang bị khởi đầu 1082,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Soraka SP hỗ trợ mùa 7...

Taliyah Giày Pháp SưQuỷ Thư MorelloMũ Phù Thủy RabadonTrượng Pha Lê RylaiGậy Đầu LâuTrượng Hư Vô

Trang bị khởi đầu 1056,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Taliyah AP pháp sư MID...

KogMaw Gươm Của Vua Vô DanhTam Hợp KiếmCuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa)Giày Cuồng NộLời Nhắc Tử VongĐao Thủy Ngân

Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ KogMaw AD xạ thủ mùa 7...

Leona Mặt Nạ Sơn ThạchKhông có dữ liệuDây Chuyền Iron SolariHồng Ngọc Tỏa Sáng Giày Cơ ĐộngHòm Bảo Hộ của Mikael

Trang bị khởi đầu 3302,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Leona SP hỗ trợ mùa 7...

Taliyah Giày Pháp SưGậy Đầu LâuTrượng Pha Lê RylaiTrượng Hư VôQuỷ Thư MorelloMũ Phù Thủy Rabadon

Trang bị khởi đầu 1056,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Taliyah AP pháp sư sức...

Warwick Không có dữ liệuGăng Tay Băng GiáGiày Thủy NgânĐao TímThông Đạo Zz'rotGiáp Thiên Thần

Trang bị khởi đầu 1039,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Warwick đi rừng mùa 7 của 1...

XinZhao Tam Hợp KiếmGiày NinjaKhông có dữ liệuCuồng Đao GuinsooGiáp Tâm LinhGiáp Thiên Thần

Trang bị khởi đầu 1041,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Xin Zhao đi rừng AD sát...

Gragas Dây Chuyền Iron SolariGiáp Tâm LinhGăng Tay Băng GiáGiày Thủy NgânPhù Phép: Thần VọngGiáp Thiên Thần

Trang bị khởi đầu 1039,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Gragas đi rừng TANK...

Leblanc Quỷ Thư MorelloTrượng Hư VôMũ Phù Thủy RabadonGiày Pháp SưĐồng Hồ Cát ZhonyaVọng Âm của Luden

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Leblanc AP pháp sư sức...

Shen Rìu Đại Mãng Xà (Chỉ Cận Chiến)Áo Choàng LửaGiáp Tâm LinhGiáp Thiên ThầnGiáp GaiGiày Ninja

Trang bị khởi đầu 1054,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Shen TOP đường trên mùa...

Tryndamere Vô Cực KiếmGươm Của Vua Vô DanhGiày Cuồng NộĐao Thủy NgânDao Điện StatikkMa Vũ Song Kiếm

Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Tryndamere TOP đường...

Pantheon Giày NinjaKiếm Ma YoumuuKhông có dữ liệuRìu ĐenGiáp Thiên ThầnGiáp Liệt Sĩ

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Pantheon TOP đường trên AD...

Veigar Mặt Nạ Đọa Đầy LiandryMũ Phù Thủy RabadonDây Chuyền Chữ ThậpTrượng Hư VôQuỷ Thư MorelloGiày Pháp Sư

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Veigar AP pháp sư sức...

Velkoz Mũ Phù Thủy RabadonQuỷ Thư MorelloGiày Pháp SưĐồng Hồ Cát ZhonyaVọng Âm của LudenMặt Nạ Đọa Đầy Liandry

Trang bị khởi đầu 1056,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Velkoz AP sức mạnh phép...

AurelionSol Không có dữ liệuMũ Phù Thủy RabadonTrượng Pha Lê RylaiĐồng Hồ Cát ZhonyaGiày BạcSách Chiêu Hồn Mejai

Trang bị khởi đầu 1082,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Aurelion Sol AP sức mạnh phép...

Irelia Tam Hợp KiếmKhiên Băng RanduinMóng Vuốt SterakGiày NinjaGiáp Tâm LinhGiáp Thiên Thần

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Irelia MID đường giữa mùa 7...

Shyvana Búa BăngKhông có dữ liệuGiày Thủy NgânKhiên Băng RanduinGiáp Tâm LinhGiáp Thiên Thần

Trang bị khởi đầu 1041,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Shyvana đi rừng mùa 7...

Zac Phù Phép: Quỷ LửaKhiên Băng RanduinGiáp Tâm LinhGiày Thủy NgânDây Chuyền Iron SolariGiáp Thiên Thần

Trang bị khởi đầu 1041,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Zac đi rừng mùa 7 của 1...

FiddleSticks Di Thư CổTrượng Hư VôGiày Pháp SưPhù phép: Thần VọngĐồng Hồ Cát ZhonyaDây Chuyền Chữ Thập

Trang bị khởi đầu 1039,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Fiddlesticks AP sức mạnh...

FiddleSticks Giày Pháp SưDi Thư CổTrượng Hư VôMặt Nạ Đọa Đầy LiandryĐồng Hồ Cát ZhonyaGậy Đầu Lâu

Trang bị khởi đầu 1056,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Fiddlesticks MID AP sức...

JarvanIV Phù phép: Chiến BinhRìu Đại Mãng Xà (Chỉ Cận Chiến)Giày Cơ ĐộngDây Chuyền Chữ ThậpChùy Gai MalmortiusGiáp Thiên Thần

Trang bị bắt đầu 1039,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jarvan đi rừng mùa 7 của...

Sejuani Giày NinjaTrượng Pha Lê RylaiKhiên Băng RanduinGiáp Tâm LinhPhù Phép: Quỷ LửaGiáp Thiên Thần

Trang bị khởi đầu 1039,2031 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Sejuani đi rừng mùa 7 của 1...

Corki Tam Hợp KiếmChùy Gai MalmortiusĐại Bác Liên ThanhGiày Pháp SưVô Cực KiếmHuyết Kiếm

Trang bị khởi đầu 1055,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Corki AD xạ thủ mùa 7...

Varus Vô Cực KiếmGươm Của Vua Vô DanhNỏ Thần DominikLuỡi Hái Linh HồnCuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa)Giày Cuồng Nộ

Trang bị khởi đầu 1055,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Varus AD xạ thủ mùa 7...

Jhin Luỡi Hái Linh HồnĐại Bác Liên ThanhVô Cực KiếmNỏ Thần DominikGiày Khai Sáng IoniaDây Chuyền Chữ Thập

Trang bị khởi đầu 1055,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jhin AD xạ thủ chí...

Jax Tam Hợp KiếmKiếm Súng HextechGiáp Tâm LinhGiày BạcKhông có dữ liệuGiáp Thiên Thần

Trang bị khởi đầu 1041,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jax đi rừng mùa 7 của 1...

Gnar Giáp Liệt SĩBúa BăngRìu ĐenGiày Thủy NgânChùy Gai MalmortiusGiáp Thiên Thần

Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Gnar TOP đường trên mùa...

Lissandra Đồng Hồ Cát ZhonyaMặt Nạ Đọa Đầy LiandryTrượng Trường SinhTrượng Hư VôGiày Pháp SưGậy Đầu Lâu

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Lissandra TOP đường trên...

Darius Rìu ĐenGiáp Tâm LinhGiáp Thiên ThầnGiày Khai Sáng IoniaGiáp Liệt SĩÁo Choàng Lửa

Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Darius TOP đường trên...

Gangplank Vô Cực KiếmTam Hợp KiếmMa Vũ Song KiếmMóng Vuốt SterakGiáp Tâm LinhKiếm Ma Youmuu

Trang bị khởi đầu 1027,2031 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Gangplank TOP đường trên mùa...

Malphite Tam Hợp KiếmÁo Choàng LửaGiáp GaiGiày Khai Sáng IoniaThông Đạo Zz'rotGiáp Thiên Thần

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảnh bổ trợ và Ngọc bổ trợ Malphite TOP đường trên mùa...

Singed Giáp Thiên ThầnVinh Quang Chân ChínhThông Đạo Zz'rotĐao Thủy NgânGiày BạcCờ Lệnh Hiệu Triệu

Trang bị khởi đầu 1082,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Singed TOP đường trên...

Katarina Kiếm Súng HextechGiày Pháp SưTrượng Hư VôGậy Đầu LâuMũ Phù Thủy RabadonĐồng Hồ Cát Zhonya

Trang bị khởi đầu 1082,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Katarina AP sức mạnh...

Hecarim Phù phép: Quỷ LửaGiáp Thiên ThầnTam Hợp KiếmGiáp Tâm LinhGiày NinjaKhiên Băng Randuin

Trang bị khởi đầu 1039,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Hecarim đi rừng mùa 7...

Malzahar Mặt Nạ Đọa Đầy LiandryQuỷ Thư MorelloĐồng Hồ Cát ZhonyaTrượng Pha Lê RylaiTrượng Hư VôGiày Pháp Sư

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Malzahar AP pháp sư mùa 7...

Fiora Rìu Mãng Xà (Chỉ cận chiến)Rìu ĐenGiày NinjaKhiên Băng RanduinGiáp Thiên ThầnGiáp Tâm Linh

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Fiora TOP mùa 7 của 1 số...

Kalista Đao Thủy NgânGươm Của Vua Vô DanhHuyết KiếmCuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa)Giày Cuồng NộDây Chuyền Chữ Thập

Trang bị khởi đầu 1055,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Kalista AD xạ thủ mùa 7...

Sivir Vô Cực KiếmMa Vũ Song KiếmHuyết KiếmLuỡi Hái Linh HồnGiày Cuồng NộNỏ Thần Dominik

Trang bị khởi đầu 1055,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Sivir AD xạ thủ mùa 7...

Lucian Vô Cực KiếmGươm Của Vua Vô DanhChùy Gai MalmortiusGiày Cuồng NộRìu ĐenMa Vũ Song Kiếm

Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Lucian AD xạ thủ MID...

Draven Nỏ Thần DominikĐại Bác Liên ThanhRìu ĐenHuyết KiếmKiếm Ma YoumuuGiày Cuồng Nộ

Trang bị khởi đầu 1055,3340,2003 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Draven AD xạ thủ mùa 7...

Hecarim Phù phép: Quỷ LửaGiáp Thiên ThầnTam Hợp KiếmGiáp Tâm LinhGiáp Liệt SĩGiày Thủy Ngân

Trang bị khởi đầu 1039,3340,2031 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Hecarim đi rừng mùa 7...

Jax Rìu Đại Mãng Xà (Chỉ Cận Chiến)Giáp Thiên ThầnTam Hợp KiếmKhiên Băng RanduinGiày NinjaGiáp Tâm Linh

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jax TOP đi đường trên mùa 7...