Quy Định

Không được post những bài có nội dụng không liên quan đến Liên Minh Huyền Thoại.
Khuyến khích viết bài theo quan điểm cá nhân.
Chúng tôi có mọi quyền quản lý tài khoản, sửa, xóa, di chuyển bài bất cứ lúc nào.
Mọi thông tin sẽ được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu, thông tin sẽ không được công khai.

Khi vi phạm chúng tôi có quyền DELETED bạn mà không cần thông báo và khi bạn tham gia tức là bạn đã đồng ý và chấp nhận.

Đăng ký
Vui lòng điền đầy đủ thông tin.