Aatrox

Phiên bản hiện tại là 7.2.1
Aatrox

Item bắt đầu 2031,1036,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Aatrox đi TOP mùa 6 của rank...