Aatrox

Phiên bản hiện tại là 7.17.1
Aatrox

Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Aatrox TOP đường trên...

Aatrox

Item bắt đầu 2031,1036,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Aatrox đi TOP mùa 6 của rank...

Huong dan len do Aatrox phiên bản 7.17.1 mua 7