Aatrox

Phiên bản hiện tại là 7.10.1
Aatrox

Item bắt đầu 2031,1036,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Aatrox đi TOP mùa 6 của rank...

Huong dan len do Aatrox phiên bản 7.10.1 mua 7