Ahri

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
Ahri 7.22

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Ahri AP pháp sư MID...

Ahri 7.22

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Ahri AP pháp sư MID...

Ahri 7.22

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Ahri pháp sư đường...

Ahri 7.22

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Ahri đường giữa mùa...

Ahri 7.22

Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Ahri đường giữa của...

Ahri 7.22

Item bắt đầu 1056,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Ahri MID mùa 6 của 1 số...

Ahri 7.22

Item bắt đầu 1056,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của Hide on Bush. - Nâng skill...

Ahri 7.22

Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của KOO Tiger tại Chung Kết...

Ahri 7.22

Item bắt đầu 1056,2009,3340 - Nên nâng max skill theo thứ tự: Q > W > E > R ([skill]AhriOrbofDeception[/skill] >...

Huong dan len do Ahri phiên bản 7.23.1 mua 8 tien mua giai 2018