Ahri

Phiên bản hiện tại là 7.17.1
Ahri

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Ahri pháp sư đường...

Ahri

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Ahri đường giữa mùa...

Ahri

Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Ahri đường giữa của...

Ahri

Item bắt đầu 1056,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Ahri MID mùa 6 của 1 số...

Ahri

Item bắt đầu 1056,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của Hide on Bush. - Nâng skill...

Ahri

Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của KOO Tiger tại Chung Kết...

Ahri

Item bắt đầu 1056,2009,3340 - Nên nâng max skill theo thứ tự: Q > W > E > R ([skill]AhriOrbofDeception[/skill] >...

Huong dan len do Ahri phiên bản 7.17.1 mua 7