Ahri

Hướng dẫn lên đồ Ahri MID mùa 6
Ahri
Item bắt đầu 1056,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Ahri MID mùa 6 của 1 số...
Hướng dẫn lên đồ Ahri đi Mid mùa 5
Ahri
Item bắt đầu 1056,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của Hide on Bush. - Nâng skill...
Hướng dẫn lên đồ Ahri của KOO Kuro
Ahri
Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của KOO Tiger tại Chung Kết...
Hướng dẫn lên đồ Ahri đi Mid
Ahri
Item bắt đầu 1056,2009,3340 - Nên nâng max skill theo thứ tự: Q > W > E > R ([skill]AhriOrbofDeception[/skill] >...