Akali

Phiên bản hiện tại là 7.17.1
Akali

Trang bị khởi đầu 1054,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Akali TOP đường trên AP...

Akali

Trang bị khởi đầu 1082,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Akali đi đường trên TOP...

Akali

Item bắt đầu 1054,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Akali của người chơi rank...

Akali

Item bắt đầu 1029,2003 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Akali TOP Tank mùa 6 của cao thủ...

Akali

Item bắt đầu 2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Akali AP mùa 6 của rank Kim Cương...

Huong dan len do Akali phiên bản 7.17.1 mua 7