Akali

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
Akali 7.22

Trang bị khởi đầu 1082,2003,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Akali AP pháp sư MID...

Akali 7.22

Trang bị khởi đầu 1054,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Akali TOP đường trên AP...

Akali 7.22

Trang bị khởi đầu 1082,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Akali đi đường trên TOP...

Akali 7.22

Item bắt đầu 1054,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Akali của người chơi rank...

Akali 7.22

Item bắt đầu 1029,2003 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Akali TOP Tank mùa 6 của cao thủ...

Akali 7.22

Item bắt đầu 2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Akali AP mùa 6 của rank Kim Cương...

Huong dan len do Akali phiên bản 7.23.1 mua 8 tien mua giai 2018