Akali

Hướng dẫn lên đồ Akali Tank TOP mùa 6
Akali
Item bắt đầu 1029,2003 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Akali TOP Tank mùa 6 của cao thủ...
Hướng dẫn lên đồ Akali AP mùa 6
Akali
Item bắt đầu 2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Akali AP mùa 6 của rank Kim Cương...