Amumu

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
Amumu 7.22

Trang bị khởi đầu 1039,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Amumu đi rừng mùa 7...

Amumu 7.22

Item bắt đầu 1039,2031,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Amumu Rừng AP mùa 6 của 1...

Amumu 7.22

Trang bị khởi đầu 1039,3340,2031 - Vị tướng Amumu, trước đây xuất hiện rất nhiều do meta thay đổi nên không còn...

Amumu 7.22

Item bắt đầu 1039,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của 1 số người chơi. -...

Huong dan len do Amumu phiên bản 7.23.1 mua 8 tien mua giai 2018