Annie

Hướng dẫn lên đồ Annie AP MID mùa 6
Annie
Trang bị khởi đầu 1056,2009,3340 Annie AP sức mạnh phép thuật, đi MID vị trí đường giữa mùa 6, được tham khảo...
Hướng dẫn lên đồ Annie đi Mid mùa 5
Annie
Item bắt đầu 1056,2009,3340 - Ngọc bổ trợ: chủ yếu là kháng phép (do annie dồn sát thương các tướng cận chiến...
Hướng dẫn lên đồ Annie SP mùa 5
Annie
Item bắt đầu 3303,2009,2004,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Wolf. - Nâng...