Annie

Phiên bản hiện tại là 7.17.1
Annie

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Annie đường giữa...

Annie

Trang bị khởi đầu 3303,2009 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Annie SP hỗ trợ mùa 7 của...

Annie

Trang bị khởi đầu 1056,2009,3340 Annie AP sức mạnh phép thuật, đi MID vị trí đường giữa mùa 6, được tham khảo...

Annie

Item bắt đầu 1056,2009,3340 - Ngọc bổ trợ: chủ yếu là kháng phép (do annie dồn sát thương các tướng cận chiến...

Annie

Item bắt đầu 3303,2009,2004,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Wolf. - Nâng...

Huong dan len do Annie phiên bản 7.17.1 mua 7