Ashe

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
Ashe 7.22

Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Ashe AD xạ thủ mùa 8...

Ashe 7.22

Trang bị khởi đầu 1054,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Ashe AD xạ thủ mùa 7...

Ashe 7.22

Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Ashe AD xạ thủ mùa 7,...

Ashe 7.22

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Ashe AD của các người...

Ashe 7.22

Trang bị khởi đầu 1055,2009,3340 Trong trận đối đầu giữa SKT vs ROX, SKT Bang sử dụng Ashe để đối đầu với Jhin...

Ashe 7.22

Item bắt đầu 1055,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Ashe AD mùa 6 của ROX PraY mùa...

Ashe 7.22

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Ashe AD của Deft mùa 6. -...

Ashe 7.22

Item bắt đầu  1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ và bảng bộ trợ của EDG DEFT - Max...

Huong dan len do Ashe phiên bản 7.23.1 mua 8 tien mua giai 2018