Ashe

Hướng dẫn lên đồ Ashe AD của Deft mùa 6
Ashe
Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Ashe AD của Deft mùa 6. -...
Hướng dẫn lên đồ Ashe AD mùa 6 (SKT Bang)
Ashe
Trang bị khởi đầu 1055,2009,3340 Trong trận đối đầu giữa SKT vs ROX, SKT Bang sử dụng Ashe để đối đầu với Jhin...
Hướng dẫn lên đồ Ashe AD mùa 6 của PraY
Ashe
Item bắt đầu 1055,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Ashe AD mùa 6 của ROX PraY mùa...
Hướng dẫn Ashe của DEFT
Ashe
Item bắt đầu  1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ và bảng bộ trợ của EDG DEFT - Max...