Azir

Phiên bản hiện tại là 7.17.1
Azir

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Azir AP pháp sư MID mùa 7...

Azir

Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Azir đường giữa của các...

Azir

Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Azir MID của SKT Faker mùa 6...

Azir

Item bắt đầu 1056,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Azir của xPeke mùa 6. - Nâng...

Azir

Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Easyhoon tại Chung...

Azir

Item bắt đầu 2004,2009,2041,3340 - Bài viết tham khảo Ngọc bổ trợ và Bảng bổ trợ của TSM Bjergsen. - Nâng skill...

Huong dan len do Azir phiên bản 7.17.1 mua 7