Azir

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
Azir 7.22

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Azir MID đường giữa...

Azir 7.22

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Azir AP pháp sư MID mùa 7...

Azir 7.22

Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Azir đường giữa của các...

Azir 7.22

Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Azir MID của SKT Faker mùa 6...

Azir 7.22

Item bắt đầu 1056,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Azir của xPeke mùa 6. - Nâng...

Azir 7.22

Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Easyhoon tại Chung...

Azir 7.22

Item bắt đầu 2004,2009,2041,3340 - Bài viết tham khảo Ngọc bổ trợ và Bảng bổ trợ của TSM Bjergsen. - Nâng skill...

Huong dan len do Azir phiên bản 7.23.1 mua 8 tien mua giai 2018