Bard

Phiên bản hiện tại là 6.23.1
Bard

Item bắt đầu 3303,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Bard SP của FW SwordArt mùa...

Bard

Item bắt đầu 3303,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Bard Support của Aphromoo mùa 6...

Bard

Item bắt đầu 3303,2009,3340,2004 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của CJ Entus Madlife. -...