Bard

Phiên bản hiện tại là 7.17.1
Bard

Trang bị khởi đầu 3303,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Bard SP hỗ trợ mùa 7...

Bard

Item bắt đầu 3303,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Bard SP của FW SwordArt mùa...

Bard

Item bắt đầu 3303,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Bard Support của Aphromoo mùa 6...

Bard

Item bắt đầu 3303,2009,3340,2004 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của CJ Entus Madlife. -...

Huong dan len do Bard phiên bản 7.17.1 mua 7