Bard

Hướng dẫn lên đồ Bard SP mùa 6
Bard
Item bắt đầu 3303,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Bard SP của FW SwordArt mùa...
Hướng dẫn lên đồ Bard SP mùa 6 của Aphromoo
Bard
Item bắt đầu 3303,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Bard Support của Aphromoo mùa 6...
Hướng dẫn lên đồ Bard SP mùa 5
Bard
Item bắt đầu 3303,2009,3340,2004 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của CJ Entus Madlife. -...