Blitzcrank

Phiên bản hiện tại là 7.17.1
Blitzcrank

Trang bị khởi đầu 3302,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Blitzcrank SP hỗ trợ mùa...

Blitzcrank

Trang bị khởi đầu 3302,3340,2009 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Blitzcrank SP hỗ trợ mùa...

Blitzcrank

Item bắt đầu 3302,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của người chơi sv Bắc Mỹ...

Blitzcrank

Item bắt đầu 3301,2009,2004,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của 1 số người...

Huong dan len do Blitzcrank phiên bản 7.17.1 mua 7