Brand

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
Brand 7.22

Trang bị khởi đầu [orderitem]3303,2031,3340[/oroderitem] Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp...

Brand 7.22

Trang bị khởi đầu 3303,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Brand hỗ trợ mùa 7...

Brand 7.22

Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Brand của Faker tại All-stars 2015...

Brand 7.22

Item bắt đầu 1056,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của 1 số người chơi. -...

Huong dan len do Brand phiên bản 7.23.1 mua 8 tien mua giai 2018