Brand

Phiên bản hiện tại là 7.17.1
Brand

Trang bị khởi đầu 3303,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Brand hỗ trợ mùa 7...

Brand

Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Brand của Faker tại All-stars 2015...

Brand

Item bắt đầu 1056,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của 1 số người chơi. -...

Huong dan len do Brand phiên bản 7.17.1 mua 7