Darius

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
Darius 7.22

Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Darius TOP đường trên...

Darius 7.22

Mọi thắc mắc góp ý xin vui lòng gửi về Facebook: Góc Liên Minh

Darius 7.22

Item bắt đầu 1054,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Marin tại Chung Kết...

Darius 7.22

Item bắt đầu 2041,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của KT Ssumday tại Chung Kết...

Darius 7.22

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT T1 Marin. - Nâng skill...

Darius 7.22

Item bắt đầu 2041,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của OG Soaz tại Chung Kết...

Huong dan len do Darius phiên bản 7.23.1 mua 8 tien mua giai 2018