Diana

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
Diana 7.22

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Diana AP sức mạnh phép...

Diana 7.22

Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Diana MID mùa 6 của ROX Kuro mùa 6...

Diana 7.22

Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của LGD GODV tại Chung Kết...

Diana 7.22

Item bắt đầu 2041,2003,2004,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của DIG Shiphtur. - Nâng...

Huong dan len do Diana phiên bản 7.23.1 mua 8 tien mua giai 2018