Draven

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
Draven 7.22

Trang bị khởi đầu 1055,3340,2003 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Draven AD xạ thủ mùa 7...

Draven 7.22

Trang bị khởi đầu 1054,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Draven AD xạ thủ mùa 7...

Draven 7.22

Item bắt đầu 1055,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Draven của người chơi mùa...

Draven 7.22

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của C9 Sneaky. - Nâng skill...

Draven 7.22

Item bắt đầu 1055,3340,2003 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của 1 người chơi rank cao...

Huong dan len do Draven phiên bản 7.23.1 mua 8 tien mua giai 2018