Ekko

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
Ekko 7.22

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Ekko TOP đường trên TANK...

Ekko 7.22

Trang bị khởi đầu 1041,2031,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Ekko đi rừng mùa 8...

Ekko 7.22

Trang bị khởi đầu 1082,2031,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái bổ trợ Ekko MID đường giữa...

Ekko 7.22

Trang bị khởi đầu 1082,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Ekko AP sức mạnh phép...

Ekko 7.22

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết đươc tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Ekko MID đường giữa AP...

Ekko 7.22

Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Ekko TOP Tank mùa 6 của SKT Duke...

Ekko 7.22

Item bắt đầu 2033,3340,2009 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Ekko Tank TOP mùa 6 của ROX...

Ekko 7.22

Item bắt đầu 1056,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Ekko MID mùa 6 của 1 số...

Ekko 7.22

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Ekko AP mùa 6 đường giữa...

Ekko 7.22

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Ekko TOP TANK Tam Hợp Kiếm...

Ekko 7.22

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Ekko TOP TANK mùa 6 của SKT...

Ekko 7.22

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Ekko AP TOP mùa 6 của...

Ekko 7.22

Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Ekko MID AP mùa 6 của SKT Faker...

Ekko 7.22

Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của FNC Huni tại Chung Kết...

Ekko 7.22

Item bắt đầu  1056,2009,3340 - Bài này được tham khảo từ Ngọc bổ trợ + Bảng bổ trợ của Faker - Còn item thì...

Ekko 7.22

Item bắt đầu 1039,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của 1 số người chơi trên...

Huong dan len do Ekko phiên bản 7.23.1 mua 8 tien mua giai 2018