Elise

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
Elise 7.22

Trang bị khởi đầu 1041,2031,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Elise đi rừng mùa 8...

Elise 7.22

Trang bị khởi đầu 1039,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Elise AP đi rừng mùa 7...

Elise 7.22

Item bắt đầu 1039,2031,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Elise rừng của Bengi mùa 6...

Elise 7.22

Item bắt đầu 1041,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Elise của Arnbition mùa 6. -...

Elise 7.22

Item bắt đầu 1039 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Bengi tại Chung Kết Thế...

Elise 7.22

Item bắt đầu 1039,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của CLG Xmithie tại Chung...

Elise 7.22

Item bắt đầu 1039,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Bengi. - Nâng skill...

Huong dan len do Elise phiên bản 7.23.1 mua 8 tien mua giai 2018