Elise

Phiên bản hiện tại là 7.17.1
Elise

Trang bị khởi đầu 1039,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Elise AP đi rừng mùa 7...

Elise

Item bắt đầu 1039,2031,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Elise rừng của Bengi mùa 6...

Elise

Item bắt đầu 1041,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Elise của Arnbition mùa 6. -...

Elise

Item bắt đầu 1039 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Bengi tại Chung Kết Thế...

Elise

Item bắt đầu 1039,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của CLG Xmithie tại Chung...

Elise

Item bắt đầu 1039,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Bengi. - Nâng skill...

Huong dan len do Elise phiên bản 7.17.1 mua 7