Ezreal

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
Ezreal 7.22

Trang bị khởi đầu 1041,2031,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Ezreal đi rừng mùa 8...

Ezreal 7.22

Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Ezreal AD xạ thủ mùa...

Ezreal 7.22

Trang bị khởi đầu 1041,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Ezreal đi rừng mùa 7...

Ezreal 7.22

Trang bị khởi đầu 1055,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Ezreal AD xạ thủ mùa 7...

Ezreal 7.22

Trang bị khởi đầu 1055,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Ezreal AD xạ thủ mùa 7...

Ezreal 7.22

Item bắt đầu 1055,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Ezreal AD Xanh của SKT Bang mùa...

Ezreal 7.22

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Ezreal của Deft mùa 6. - Nâng...

Ezreal 7.22

Trang bị khởi đầu 1055,2009,3340 Ezreal AD đường dưới BOT, được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Ezreal...

Ezreal 7.22

Item bắt đầu 1055,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Ezreal AD Xanh của PraY mùa 6...

Ezreal 7.22

Item bắt đầu 1056,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của EME Innox. - Nâng skill...

Huong dan len do Ezreal phiên bản 7.23.1 mua 8 tien mua giai 2018