Fiddlesticks

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
Fiddlesticks 7.22

Trang bị khởi đầu 3303,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Fiddlesticks SP hỗ trợ...

Fiddlesticks 7.22

Trang bị khởi đầu 1039,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Fiddlesticks AP sức mạnh...

Fiddlesticks 7.22

Trang bị khởi đầu 1056,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Fiddlesticks MID AP sức...

Fiddlesticks 7.22

Trang bị khởi đầu 1039,3340,2031 FiddleSticks đi rừng mùa 6, bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ...

Huong dan len do Fiddlesticks phiên bản 7.23.1 mua 8 tien mua giai 2018