Fizz

Phiên bản hiện tại là 7.17.1
Fizz

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Fizz MID đường giữa AP pháp...

Fizz

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Fizz TOP đường trên TANK...

Fizz

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Fizz MID đường giữa mùa 7...

Fizz

Trang bị khởi đầu 1041,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Fizz AP đi rừng mùa 7...

Fizz

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Fizz đường giữa MID mùa 7...

Fizz

Item bắt đầu 2032,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Faker mùa 6. - Nâng...

Fizz

Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Fizz TOP TANK mùa 6 của KT Ssumday...

Fizz

Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Fizz AP của Faker mùa 6 tại LCK...

Fizz

Item bắt đầu 2041,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của ahq Westdoor tại Chung...

Fizz

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của KT Ssumday. - Nâng skill...

Fizz

Item bắt đầu 2041,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của ahq Westdoor. - Nâng skill...

Fizz

Item bắt đầu 2003,2004,2041,3340 - Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ và Bảng bổ trợ của OG Soaz. - Nâng skill...

Huong dan len do Fizz phiên bản 7.17.1 mua 7