Fizz

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
Fizz 7.22

Trang bị khởi đầu 1082,2031,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Fizz AP pháp sư MID...

Fizz 7.22

Trang bị khởi đầu 1041,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Fizz AP đi rừng mùa 7...

Fizz 7.22

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Fizz MID đường giữa AP pháp...

Fizz 7.22

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Fizz TOP đường trên TANK...

Fizz 7.22

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Fizz MID đường giữa mùa 7...

Fizz 7.22

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Fizz đường giữa MID mùa 7...

Fizz 7.22

Item bắt đầu 2032,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Faker mùa 6. - Nâng...

Fizz 7.22

Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Fizz TOP TANK mùa 6 của KT Ssumday...

Fizz 7.22

Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Fizz AP của Faker mùa 6 tại LCK...

Fizz 7.22

Item bắt đầu 2041,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của ahq Westdoor tại Chung...

Fizz 7.22

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của KT Ssumday. - Nâng skill...

Fizz 7.22

Item bắt đầu 2041,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của ahq Westdoor. - Nâng skill...

Fizz 7.22

Item bắt đầu 2003,2004,2041,3340 - Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ và Bảng bổ trợ của OG Soaz. - Nâng skill...

Huong dan len do Fizz phiên bản 7.23.1 mua 8 tien mua giai 2018