Galio

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
Galio 7.22

Trang bị khởi đầu 1082,2301,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Galio TOP đường trên...

Galio 7.22

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Galio TOP đường trên...

Galio 7.22

Trang bị khởi đầu 3303,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Galio SP hỗ trợ mùa 7...

Galio 7.22

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Galio AP sức mạnh phép...

Galio 7.22

Trang bị khởi đầu 1054,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Galio MID đường giữa...

Galio 7.22

Trang bị khởi đầu 1039,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Galio đi rừng mùa 7 của...

Galio 7.22

Item bắt đầu - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Galio TOP của Faker mùa 6. - Nâng skill...

Galio 7.22

Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT T1 Faker. - Lên đồ...

Huong dan len do Galio phiên bản 7.23.1 mua 8 tien mua giai 2018