Gangplank

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
Gangplank 7.22

Trang bị khởi đầu 1037,2003,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Gangplank TOP đường...

Gangplank 7.22

Trang bị khởi đầu 1027,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Gangplank TOP đường trên...

Gangplank 7.22

Trang bị khởi đầu 1027,2031 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Gangplank TOP đường trên mùa...

Gangplank 7.22

Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Gangplank TOP mùa 6 của Smeb tại...

Gangplank 7.22

Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của ESC Ever Athena mùa 6. - Nâng...

Gangplank 7.22

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Gangplank TOP mùa 6 của SKT...

Gangplank 7.22

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Đây là bài viết đươc tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Gangplank TOP mùa 6...

Gangplank 7.22

Item bắt đầu 2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Gangplank TOP mùa 6 của Flame tại...

Gangplank 7.22

Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Gangplank MID của SKT Faker mùa 6...

Gangplank 7.22

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của FNC Huni. - Nâng skill...

Gangplank 7.22

Item bắt đầu 2041,2003,2004 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của 1 số người chơi. -...

Huong dan len do Gangplank phiên bản 7.23.1 mua 8 tien mua giai 2018