Gangplank

Phiên bản hiện tại là 7.17.1
Gangplank

Trang bị khởi đầu 1027,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Gangplank TOP đường trên...

Gangplank

Trang bị khởi đầu 1027,2031 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Gangplank TOP đường trên mùa...

Gangplank

Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Gangplank TOP mùa 6 của Smeb tại...

Gangplank

Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của ESC Ever Athena mùa 6. - Nâng...

Gangplank

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Gangplank TOP mùa 6 của SKT...

Gangplank

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Đây là bài viết đươc tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Gangplank TOP mùa 6...

Gangplank

Item bắt đầu 2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Gangplank TOP mùa 6 của Flame tại...

Gangplank

Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Gangplank MID của SKT Faker mùa 6...

Gangplank

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của FNC Huni. - Nâng skill...

Gangplank

Item bắt đầu 2041,2003,2004 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của 1 số người chơi. -...

Huong dan len do Gangplank phiên bản 7.17.1 mua 7