Gnar

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
Gnar 7.22

Trang bị khởi đầu 1054,2003,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Gnar TOP đường trên...

Gnar 7.22

Trang bị khởi đầu 1054,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Gnar TOP đường trên mùa...

Gnar 7.22

Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Gnar TOP đường trên mùa...

Gnar 7.22

Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 SKT Duke sử dụng Gnar để đối đầu với Trundle trong tay Expression trong trận đối...

Gnar 7.22

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Gnar TOP của Duke mùa 6 tại...

Gnar 7.22

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Gnar của Marin tại All-stars...

Gnar 7.22

Item bắt đầu 1083,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của Marin mùa 6. - Nâng skill...

Gnar 7.22

Item bắt đầu 1054,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Marin tại Chung Kết...

Gnar 7.22

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của FNC Huni tại Chung Kết...

Gnar 7.22

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của KOO Smeb tại Chung Kết...

Gnar 7.22

Item bắt đầu 1075,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ và Bảng bổ trợ của CLG ZionSpartan. - Ngọc...

Huong dan len do Gnar phiên bản 7.23.1 mua 8 tien mua giai 2018