Hecarim

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
Hecarim 7.22

Trang bị khởi đầu 1039,2031,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Hecarim đi rừng mùa 8...

Hecarim 7.22

Trang bị khởi đầu 1039,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Hecarim đi rừng mùa 7...

Hecarim 7.22

Trang bị khởi đầu 1039,3340,2031 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Hecarim đi rừng mùa 7...

Hecarim 7.22

Trang bị khởi đầu 1039,2031,3340 Hecarim đi rừng của SofM tại rank thách đấu hàn quốc. Tuy chưa xuất hiện trong...

Hecarim 7.22

Trang bị khởi đầu 1039,2031,3340 Hecarim jungle đi rừng mùa 6 lên đồ tank chống chịu, bài viết được tham khảo...

Hecarim 7.22

Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của người chơi rank Thách Đấu...

Hecarim 7.22

Trang bị khởi đầu 1039,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Hecarim AP đi rừng mùa 6...

Hecarim 7.22

Item bắt đầu 2041,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của KOO Smeb tại Chung Kết...

Hecarim 7.22

Item bắt đầu 2041,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của FNC Huni tại Chung Kết...

Hecarim 7.22

Item bắt đầu 2041,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của FNC Huni tại Chung Kết...

Hecarim 7.22

Item bắt đầu 2041,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ và Bảng bổ trợ của Marin. Tóm tắt - Max...

Huong dan len do Hecarim phiên bản 7.23.1 mua 8 tien mua giai 2018