Heimerdinger

Hướng dẫn lên đồ Heimerdinger MID mùa 6
Heimerdinger
Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Heimerdinger MID mùa 6 của 1...
Hướng dẫn lên đồ Heimerdinger mùa 5
Heimerdinger
Item bắt đầu 1056,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của rank Cao thủ bên sv Hàn...