Illaoi

Phiên bản hiện tại là 7.6.1
Illaoi

Trang bị khởi đầu 1029,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Illaoi TOP mùa 7 của Soaz...

Illaoi

Trang bị khởi đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Illaoi TOP TANK mùa 6 của SKT...