Illaoi

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
Illaoi 7.22

Trang bị khởi đầu 1029,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Illaoi TOP mùa 7 của Soaz...

Illaoi 7.22

Trang bị khởi đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Illaoi TOP TANK mùa 6 của SKT...

Huong dan len do Illaoi phiên bản 7.23.1 mua 8 tien mua giai 2018