Janna

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
Janna 7.22

Trang bị khởi đầu 3303,2003,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Janna SP hỗ trợ mùa 8...

Janna 7.22

Trang bị khởi đầu 3301,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Janna SP hỗ trợ của KT...

Janna 7.22

Trang bị khởi đầu 3301,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Janna SP hỗ trợ mùa 7...

Janna 7.22

Trang bị khởi đầu 3303,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Janna hỗ trợ mùa 7...

Janna 7.22

Item bắt đầu 3303,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của CJ Entus Madlife mùa 6. -...

Janna 7.22

Trang bị khởi đầu 3303,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Janna hỗ trợ support mùa...

Janna 7.22

Item bắt đầu 3301,2009,3340,2004 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Wolf. - Nâng...

Huong dan len do Janna phiên bản 7.23.1 mua 8 tien mua giai 2018