JarvanIV

Phiên bản hiện tại là 7.17.1
JarvanIV

Trang bị khởi đầu 1041,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jarvan đi rừng mùa 7...

JarvanIV

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jarvan TOP đường trên TANK...

JarvanIV

Trang bị khởi đầu 1041,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jarvan đi rừng mùa 7...

JarvanIV

Trang bị khởi đầu 1041,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jarvan IV đi rừng mùa 7...

JarvanIV

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jarvan TOP đường trên TANK...

JarvanIV

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jarvan TOP TANK đường trên...

JarvanIV

Trang bị bắt đầu 1039,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jarvan đi rừng mùa 7 của...

JarvanIV

Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jarvan (JV) TOP DAME mùa 6...

JarvanIV

Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jarvan MID mùa 6 của ROX Kuro...

JarvanIV

Item bắt đầu 1041,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jarvan IV đi rừng mùa 6 của...

JarvanIV

Item bắt đầu 1039,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Bengi tại Chung Kết...

JarvanIV

Item bắt đầu 2041,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của 1 số người chơi. -...

JarvanIV

Item bắt đầu 1039,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của 1 người chơi thách...

Huong dan len do JarvanIV phiên bản 7.17.1 mua 7