JarvanIV

Phiên bản hiện tại là 7.6.1
JarvanIV

Trang bị bắt đầu 1039,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jarvan đi rừng mùa 7 của...

JarvanIV

Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jarvan (JV) TOP DAME mùa 6...

JarvanIV

Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jarvan MID mùa 6 của ROX Kuro...

JarvanIV

Item bắt đầu 1041,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jarvan IV đi rừng mùa 6 của...

JarvanIV

Item bắt đầu 1039,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Bengi tại Chung Kết...

JarvanIV

Item bắt đầu 2041,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của 1 số người chơi. -...

JarvanIV

Item bắt đầu 1039,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của 1 người chơi thách...