Jax

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
Jax 7.22

Trang bị khởi đầu 1041,2031,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Jax đi rừng mùa 8...

Jax 7.22

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Jax TOP đường trên mùa...

Jax 7.22

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jax TOP đường trên mùa 7...

Jax 7.22

Trang bị khởi đầu 1054,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jax TOP đường trên TANK...

Jax 7.22

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jax TOP đường trên mùa 7...

Jax 7.22

Trang bị khởi đầu 1041,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jax đi rừng mùa 7 của 1...

Jax 7.22

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jax TOP đi đường trên mùa 7...

Jax 7.22

Item bắt đầu 2033,3340,2003 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT T1 Duke mùa 6 phiên...

Jax 7.22

Item bắt đầu 1041,3340,2031 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của người chơi Bắc Mỹ...

Jax 7.22

Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jax TOP của Huni mùa 6 tại...

Jax 7.22

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của 1 số người chơi. -...

Huong dan len do Jax phiên bản 7.23.1 mua 8 tien mua giai 2018