Jayce

Phiên bản hiện tại là 7.17.1
Jayce

Trang bị khởi đầu 1054,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jayce TOP đường trên...

Jayce

Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jayce TOP mùa 7 của KT...

Jayce

Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jayce MID đường giữa...

Jayce

Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jayce TOP đường trên...

Jayce

Trang bị khởi đầu 1055,2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jayce đi MID đường...

Jayce

Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jayce TOP tại Chung Kết...

Jayce

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jayce MID của 1 số người...

Jayce

Trang bị khởi đầu 1036,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jayce đi MID mùa 6 của...

Jayce

Item bắt đầu 1036,2031,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jayce AD mùa 6 của LZ CoCo...

Jayce

Item bắt đầu 2009,2041,3340 - Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ và Bảng bổ trợ của OG xPeke với đối thú...

Huong dan len do Jayce phiên bản 7.17.1 mua 7