Jayce

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
Jayce 7.22

Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Jayce đi TOP đường...

Jayce 7.22

Trang bị khởi đầu 1054,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jayce TOP đường trên...

Jayce 7.22

Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jayce TOP mùa 7 của KT...

Jayce 7.22

Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jayce MID đường giữa...

Jayce 7.22

Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jayce TOP đường trên...

Jayce 7.22

Trang bị khởi đầu 1055,2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jayce đi MID đường...

Jayce 7.22

Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jayce TOP tại Chung Kết...

Jayce 7.22

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jayce MID của 1 số người...

Jayce 7.22

Trang bị khởi đầu 1036,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jayce đi MID mùa 6 của...

Jayce 7.22

Item bắt đầu 1036,2031,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jayce AD mùa 6 của LZ CoCo...

Jayce 7.22

Item bắt đầu 2009,2041,3340 - Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ và Bảng bổ trợ của OG xPeke với đối thú...

Huong dan len do Jayce phiên bản 7.23.1 mua 8 tien mua giai 2018