Jhin

Phiên bản hiện tại là 7.17.1
Jhin

Trang bị khởi đầu 1055,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jhin AD xạ thủ chí...

Jhin

Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jhin AD của C9 Sneaky...

Jhin

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jhin AD xạ thủ mùa 7...

Jhin

Trang bị khởi đầu 1001,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jhin AD xạ thủ mùa 7...

Jhin

Item bắt đầu 1055,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jhin AD của PraY mùa 6 tại...

Jhin

Trang bị bắt đầu 1055,2009,3340 Jhin AD vị trí xạ thủ BOT đường dưới phiên bản 6.14, được tham khảo Bảng bổ...

Jhin

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jhin AD của Kramer mùa 6 tại...

Jhin

Item bắt đầu 1055,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jhin AD của FNC Rekkles mùa 6...

Jhin

Item bắt đầu 1055,3340,2009 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ C9 Sneaky mùa 6 tại LCS NA 2016...

Huong dan len do Jhin phiên bản 7.17.1 mua 7