Jhin

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
Jhin 7.22

Trang bị khởi đầu 1001,2003,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ  / Ngọc tái tổ hợp Jhin AD xạ thủ mùa...

Jhin 7.22

Trang bị khởi đầu 1055,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jhin AD xạ thủ chí...

Jhin 7.22

Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jhin AD của C9 Sneaky...

Jhin 7.22

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jhin AD xạ thủ mùa 7...

Jhin 7.22

Trang bị khởi đầu 1001,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jhin AD xạ thủ mùa 7...

Jhin 7.22

Item bắt đầu 1055,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jhin AD của PraY mùa 6 tại...

Jhin 7.22

Trang bị bắt đầu 1055,2009,3340 Jhin AD vị trí xạ thủ BOT đường dưới phiên bản 6.14, được tham khảo Bảng bổ...

Jhin 7.22

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jhin AD của Kramer mùa 6 tại...

Jhin 7.22

Item bắt đầu 1055,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jhin AD của FNC Rekkles mùa 6...

Jhin 7.22

Item bắt đầu 1055,3340,2009 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ C9 Sneaky mùa 6 tại LCS NA 2016...

Huong dan len do Jhin phiên bản 7.23.1 mua 8 tien mua giai 2018