Jinx

Hướng dẫn lên đồ Jinx AD của Pilot mùa 6
Jinx
Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jinx của Pilot mùa 6. - Nâng...
Hướng dẫn lên đồ Jinx của CLG Doublelift
Jinx
Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của CLG Doublelife tại Chung...
Hướng dẫn lên đồ Jinx mùa 5
Jinx
Item bắt đầu 1055,3340,2003 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Wolf. - Nâng skill...
Hướng dẫn lên đồ Jinx của FW NL CKTG
Jinx
Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của FW NL tại Chung Kết...