Jinx

Phiên bản hiện tại là 7.17.1
Jinx

Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jinx AD xạ thủ mùa 7...

Jinx

Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jinx AD xạ thủ BOT...

Jinx

Trang bị khởi đầu 1055,3340,2009 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jinx AD xạ thủ mùa 7...

Jinx

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jinx của Pilot mùa 6. - Nâng...

Jinx

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của CLG Doublelife tại Chung...

Jinx

Item bắt đầu 1055,3340,2003 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Wolf. - Nâng skill...

Jinx

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của FW NL tại Chung Kết...

Huong dan len do Jinx phiên bản 7.17.1 mua 7