Jinx

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
Jinx 7.22

Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái bổ trợ Jinx AD xạ thủ mùa 8...

Jinx 7.22

Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jinx AD xạ thủ mùa 7...

Jinx 7.22

Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jinx AD xạ thủ BOT...

Jinx 7.22

Trang bị khởi đầu 1055,3340,2009 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jinx AD xạ thủ mùa 7...

Jinx 7.22

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jinx của Pilot mùa 6. - Nâng...

Jinx 7.22

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của CLG Doublelife tại Chung...

Jinx 7.22

Item bắt đầu 1055,3340,2003 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Wolf. - Nâng skill...

Jinx 7.22

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của FW NL tại Chung Kết...

Huong dan len do Jinx phiên bản 7.23.1 mua 8 tien mua giai 2018