Kalista

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
Kalista 7.22

Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Kalista AD xạ thủ mùa...

Kalista 7.22

Trang bị khởi đầu 1055,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Kalista AD xạ thủ mùa 7...

Kalista 7.22

Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Kalista AD xạ thủ mùa 7...

Kalista 7.22

Trang bị khởi đầu 1054,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Kalista AD xạ thủ BOT...

Kalista 7.22

Trang bị khởi đầu 1054,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Kalista AD xạ thủ mùa 7...

Kalista 7.22

Item bắt đầu 1055,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của người chơi rank Thách...

Kalista 7.22

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Kalista BOT của Uzi mùa 6 tại...

Kalista 7.22

Item bắt đầu 1055,2009,3349 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Kalista mùa 6 của TSM...

Kalista 7.22

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Kalista của PraY tại All-stars...

Kalista 7.22

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ và Bảng bổ trợ của FNC Rekkles. - Nâng...

Huong dan len do Kalista phiên bản 7.23.1 mua 8 tien mua giai 2018