Kalista

Phiên bản hiện tại là 7.17.1
Kalista

Trang bị khởi đầu 1055,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Kalista AD xạ thủ mùa 7...

Kalista

Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Kalista AD xạ thủ mùa 7...

Kalista

Trang bị khởi đầu 1054,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Kalista AD xạ thủ BOT...

Kalista

Trang bị khởi đầu 1054,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Kalista AD xạ thủ mùa 7...

Kalista

Item bắt đầu 1055,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của người chơi rank Thách...

Kalista

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Kalista BOT của Uzi mùa 6 tại...

Kalista

Item bắt đầu 1055,2009,3349 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Kalista mùa 6 của TSM...

Kalista

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Kalista của PraY tại All-stars...

Kalista

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ và Bảng bổ trợ của FNC Rekkles. - Nâng...

Huong dan len do Kalista phiên bản 7.17.1 mua 7