Karma

Phiên bản hiện tại là 7.17.1
Karma

Trang bị khởi đầu 3303,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Karma SP hỗ trợ mùa 7...

Karma

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Karma MID đường giữa AP...

Karma

Trang bị khởi đầu 3303,3340,2009 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Karma SP mùa 6 của SKT...

Karma

Trang bị khởi đầu 1056,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Karma AP TOP TANK mùa 6...

Karma

Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Karma AP MID của SKT Faker mùa...

Karma

Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Karma TOP của Koro1 mùa 6 All-stars...

Karma

Item bắt đầu 1056,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của Faker. - Nâng skill theo...

Huong dan len do Karma phiên bản 7.17.1 mua 7