Karma

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
Karma 7.22

Trang bị khởi đầu 3303,2003,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Karma SP hỗ trợ mùa 8...

Karma 7.22

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Karma AP pháp sư MID...

Karma 7.22

Trang bị khởi đầu 3303,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Karma SP hỗ trợ mùa 7...

Karma 7.22

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Karma MID đường giữa AP...

Karma 7.22

Trang bị khởi đầu 3303,3340,2009 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Karma SP mùa 6 của SKT...

Karma 7.22

Trang bị khởi đầu 1056,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Karma AP TOP TANK mùa 6...

Karma 7.22

Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Karma AP MID của SKT Faker mùa...

Karma 7.22

Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Karma TOP của Koro1 mùa 6 All-stars...

Karma 7.22

Item bắt đầu 1056,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của Faker. - Nâng skill theo...

Huong dan len do Karma phiên bản 7.23.1 mua 8 tien mua giai 2018