Karthus

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
Karthus 7.22

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Karthus AP pháp sư MID...

Karthus 7.22

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Karthus AP pháp sư MID...

Karthus 7.22

Item bắt đầu 1056,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Karthus MID mùa 6 của 1 số...

Karthus 7.22

Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của 1 số người chơi. -...

Huong dan len do Karthus phiên bản 7.23.1 mua 8 tien mua giai 2018