Karthus

Phiên bản hiện tại là 7.17.1
Karthus

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Karthus AP pháp sư MID...

Karthus

Item bắt đầu 1056,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Karthus MID mùa 6 của 1 số...

Karthus

Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của 1 số người chơi. -...

Huong dan len do Karthus phiên bản 7.17.1 mua 7