Katarina

Phiên bản hiện tại là 7.17.1
Katarina

Trang bị khởi đầu 1054,2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Katarina sức mạnh phép...

Katarina

Hướng dẫn chơi Katarina mid mùa 7 

Katarina

Trang bị khởi đầu 1082,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Katarina AP sức mạnh...

Katarina

Trang bị khởi đầu 1082,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Katarina AP MID đường...

Katarina

Item bắt đầu 1001,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của 1 số người chơi. -...

Huong dan len do Katarina phiên bản 7.17.1 mua 7