Kayle

Phiên bản hiện tại là 7.17.1
Kayle

Trang bị khởi đầu 1041,1042,2031 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Kayle đi rừng mùa 7...

Kayle

Trang bị khởi đầu 2003,3340,1056 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Kayle MID đường giữa...

Kayle

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Kayle TOP AD lên tốc độ...

Kayle

Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của rank cao thủ hàn...

Huong dan len do Kayle phiên bản 7.17.1 mua 7