Khazix

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
Khazix 7.22

Trang bị khởi đầu 1041,2031,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái bổ trợ Khazix đi rừng mùa 8...

Khazix 7.22

Trang bị khởi đầu 1039,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Kha'zix đi rừng mùa 7...

Khazix 7.22

Trang bị khởi đầu 1041,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Kha'zix đi rừng mùa 7...

Khazix 7.22

Trang bị khởi đầu 1039,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Kha'zix đi rừng mùa 7...

Khazix 7.22

Trang bị khởi đầu 1039,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Khazix đi rừng mùa 7....

Khazix 7.22

Item bắt đầu 1039,2003,3340 - Chúng ta nâng kỹ năng [skill]KhazixQ[/skill] của Khazix trước, để thấy được hiệu quả...

Khazix 7.22

Trang bị khởi đầu 1041,2003,3340 Kha'Zix đi rừng mùa 6, được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Khazix đi...

Huong dan len do Khazix phiên bản 7.23.1 mua 8 tien mua giai 2018