Leona

Phiên bản hiện tại là 7.17.1
Leona

Trang bị khởi đầu 3302,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Leona SP hỗ trợ mùa 7...

Leona

Item bắt đầu 3302,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Leona SP của 1 số người...

Leona

Item bắt đầu 2009,3302,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Wolf. - Nâng skill...

Huong dan len do Leona phiên bản 7.17.1 mua 7