Leona

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
Leona 7.22

Trang bị khởi đầu 3302,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Leona SP hỗ trợ mùa 7...

Leona 7.22

Trang bị khởi đầu 3302,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Leona SP hỗ trợ mùa 7...

Leona 7.22

Item bắt đầu 3302,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Leona SP của 1 số người...

Leona 7.22

Item bắt đầu 2009,3302,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Wolf. - Nâng skill...

Huong dan len do Leona phiên bản 7.23.1 mua 8 tien mua giai 2018