Leona

Hướng dẫn lên đồ Leona SP mùa 6
Leona
Item bắt đầu 3302,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Leona SP của 1 số người...
Hướng dẫn lên đồ Leona đi SP mùa 5
Leona
Item bắt đầu 2009,3302,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Wolf. - Nâng skill...