Lucian

Phiên bản hiện tại là 6.23.1
Lucian

Muốn biết độ bá đạo thế nào mời các bạn xem video sau: a0GxkrRi9r8 Mọi thắc mắc vui lòng inbox fan page Góc Liên...

Lucian

Item bắt đầu 1055,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Lucian AD mùa 6 của Piglet...

Lucian

Item bắt đầu 1055,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Lucian của Pilot mùa 6. -...

Lucian

Trang bị khởi đầu 1055,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Lucian 6.10 mùa 6 hay còn...

Lucian

Item bắt đầu 1055,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Lucian AD của Arrow mùa 6 tại...

Lucian

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của EDG Deft tại Chung Kết...

Lucian

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của KOO PraY. - Ngọc bổ...