Lulu

Phiên bản hiện tại là 7.11.1
Lulu

Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Lulu TOP của Marin mùa 6. - Nâng...

Lulu

Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Lulu MID mùa 6 của 1 số...

Lulu

Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Lulu MID của Faker mùa 6 tại...

Lulu

Item bắt đầu 1056,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Lulu MID của Kuro mùa 6 tại...

Lulu

Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Faker tại Chung Kết...

Lulu

Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của CLG Pobelter tại Chung...

Lulu

Item bắt đầu 1056,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Eazyhoon. - Nâng skill...

Huong dan len do Lulu phiên bản 7.11.1 mua 7