Lulu

Phiên bản hiện tại là 7.17.1
Lulu

Trang bị khởi đầu 3303,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Lulu SP hỗ trợ mùa 7...

Lulu

Trang bị khởi đầu 1041,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Lulu đi rừng mùa 7 của...

Lulu

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Lulu MID đường giữa AP...

Lulu

Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Lulu TOP của Marin mùa 6. - Nâng...

Lulu

Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Lulu MID mùa 6 của 1 số...

Lulu

Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Lulu MID của Faker mùa 6 tại...

Lulu

Item bắt đầu 1056,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Lulu MID của Kuro mùa 6 tại...

Lulu

Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Faker tại Chung Kết...

Lulu

Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của CLG Pobelter tại Chung...

Lulu

Item bắt đầu 1056,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Eazyhoon. - Nâng skill...

Huong dan len do Lulu phiên bản 7.17.1 mua 7