Malphite

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
Malphite 7.22

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Malphite TOP đường trên...

Malphite 7.22

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảnh bổ trợ và Ngọc bổ trợ Malphite TOP đường trên mùa...

Malphite 7.22

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Malphite TOP đường trên TANK...

Malphite 7.22

Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Marin mùa 6. - Nâng skill...

Malphite 7.22

Item bắt đầu 2041,2003,2004,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của KT Ssumday tại Chung...

Malphite 7.22

Item bắt đầu 2041,2003,2004,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Marin. - Nâng...

Malphite 7.22

Item bắt đầu 2041,2003,2004,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của 1 số người...

Huong dan len do Malphite phiên bản 7.23.1 mua 8 tien mua giai 2018