MasterYi

Phiên bản hiện tại là 7.17.1
MasterYi

Mình xin giới thiệu với các bạn cách lên đồ Master Yi đi Rừng của Cowsep khi đánh tại server Việt Nam Xem video tại...

MasterYi

Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Master Yi TOP đường trên...

MasterYi

- Màn đi rừng khởi đầu của Master Yi nên bắt đầu với bùa đỏ -> bãi chim( trừng phạt) -> bãi sói -> bùa xanh. -...

MasterYi

Trang bị khởi đầu 1041,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Master Yi đi rừng mùa 7...

MasterYi

Trang bị khởi đầu 1041,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Master Yi đi rừng mùa 6...

MasterYi

Item bắt đầu 1055,3340 - Nâng max skill theo thứ tự: Q > E > W > R ([skill]AlphaStrike[/skill] > [skill]WujuStyle[/skill] >...

Huong dan len do MasterYi phiên bản 7.17.1 mua 7