MasterYi

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
MasterYi 7.22

Trang bị khởi đầu 1041,2031,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Master Yi mùa 8 tiền...

MasterYi 7.22

Mình xin giới thiệu với các bạn cách lên đồ Master Yi đi Rừng của Cowsep khi đánh tại server Việt Nam Xem video tại...

MasterYi 7.22

Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Master Yi TOP đường trên...

MasterYi 7.22

- Màn đi rừng khởi đầu của Master Yi nên bắt đầu với bùa đỏ -> bãi chim( trừng phạt) -> bãi sói -> bùa xanh. -...

MasterYi 7.22

Trang bị khởi đầu 1041,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Master Yi đi rừng mùa 7...

MasterYi 7.22

Trang bị khởi đầu 1041,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Master Yi đi rừng mùa 6...

MasterYi 7.22

Item bắt đầu 1055,3340 - Nâng max skill theo thứ tự: Q > E > W > R ([skill]AlphaStrike[/skill] > [skill]WujuStyle[/skill] >...

Huong dan len do MasterYi phiên bản 7.23.1 mua 8 tien mua giai 2018