MasterYi

Hướng dẫn lên đồ Master Yi đi rừng mùa 6
MasterYi
Trang bị khởi đầu 1041,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Master Yi đi rừng mùa 6...
Hướng dẫn Master Yi đi Mid của Faker
MasterYi
Item bắt đầu 1055,3340 - Nâng max skill theo thứ tự: Q > E > W > R ([skill]AlphaStrike[/skill] > [skill]WujuStyle[/skill] >...