Mordekaiser

Hướng dẫn lên đồ Mordekaiser WildTurtle CKTG
Mordekaiser
Item bắt đầu 3302,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của TSM WildTurtle tại Chung...
Hướng dẫn lên đồ Mordekaiser mùa 5
Mordekaiser
Item bắt đầu 1001,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của rank Cao thủ bên sv Hàn...