Mordekaiser

Phiên bản hiện tại là 7.17.1
Mordekaiser

Trang bị khởi đầu 1054,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Mordekaiser TOP đường...

Mordekaiser

Trang bị khởi đầu 1054,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Mordekaise AP sức mạnh...

Mordekaiser

Item bắt đầu 3302,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của TSM WildTurtle tại Chung...

Mordekaiser

Item bắt đầu 1001,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của rank Cao thủ bên sv Hàn...

Huong dan len do Mordekaiser phiên bản 7.17.1 mua 7