Morgana

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
Morgana 7.22

Trang bị khởi đầu 3303,2003,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái bổ trợ Morgana SP hỗ trợ mùa...

Morgana 7.22

Trang bị khởi đầu 1056,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Morgana AP pháp sư MID...

Morgana 7.22

Trang bị khởi đầu 3303,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Morgana SP hỗ trợ mùa 7...

Morgana 7.22

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Morgana AP sức mạnh phép thuật, MID vị trí đường giữa mùa 6, được tham khảo...

Morgana 7.22

Item bắt đầu 3303,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Morgana SP của FW SwordArt mùa...

Morgana 7.22

Item bắt đầu 3003,3340,2009 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của FW SwordArt tại Chung...

Morgana 7.22

Item bắt đầu 3303,3340,2009 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của C9 LemonNation. - Nâng...

Huong dan len do Morgana phiên bản 7.23.1 mua 8 tien mua giai 2018