Nami

Hướng dẫn lên đồ Nami SP mùa 6 của SKT Wolf
Nami
Trang bị khởi đầu 3303,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Nami SP mùa 6 của SKT...
Hướng dẫn lên đồ Nami SP mùa 5
Nami
Item bắt đầu 3303,2009,3340,2004 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của CJ Madlife. - Nâng...