Nami

Phiên bản hiện tại là 6.23.1
Nami

Trang bị khởi đầu 3303,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Nami SP mùa 6 của SKT...

Nami

Item bắt đầu 3303,2009,3340,2004 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của CJ Madlife. - Nâng...