Nasus

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
Nasus 7.22

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái bổ trợ Nasus MID đường giữa...

Nasus 7.22

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Nasus TOP đường trên mùa 7...

Nasus 7.22

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Nasus TOP mùa 6 của 1 số...

Nasus 7.22

Item bắt đầu 2041,2003,2004,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của 1 số người...

Huong dan len do Nasus phiên bản 7.23.1 mua 8 tien mua giai 2018