Nunu

Phiên bản hiện tại là 7.2.1
Nunu

Trang bị khởi đầu 1041,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Nunu đi rừng mùa 6 của...