Nunu

Phiên bản hiện tại là 7.17.1
Nunu

Trang bị khởi đầu 1041,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Nunu đi rừng mùa 7 của...

Nunu

Trang bị khởi đầu 1041,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Nunu đi rừng mùa 6 của...

Huong dan len do Nunu phiên bản 7.17.1 mua 7