Olaf

Phiên bản hiện tại là 7.17.1
Olaf

Trang bị khởi đầu 1039,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Olaf đi rừng mùa 7 của...

Olaf

Trang bị khởi đầu 1041,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Olaf đi rừng mùa 7 phiên...

Olaf

Trang bị khởi đầu 1041,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Olaf đi rừng mùa 7 của...

Olaf

Trang bị khởi đầu 1039,2031,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Olaf TANK đi rừng mùa 6...

Olaf

Trang bị khởi đầu 1039,2031 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Olaf đi rừng mùa 6 của SKT...

Olaf

Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Olaf TOP của 1 số người chơi...

Olaf

Item bắt đầu 2041,2003,2004,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Faker tại Chung...

Olaf

Item bắt đầu 1039,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của FNC Reignover đi Rừng...

Olaf

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của 1 số người chơi. -...

Olaf

Item bắt đầu 1039,3340,2003 - Bài viết tham khảo Bảng bổ trợ + Ngọc bổ trợ của FNC Reignover. - Lên item theo thứ...

Huong dan len do Olaf phiên bản 7.17.1 mua 7